Mostra Artefacto 2010Mostra Artefacto 2010
Sala de estar e tv